Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen suurlähetystö, Haag : Tietoa Alankomaista : EU-politiikka

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Haag

Ambassade van Finland
Groot Hertoginnelaan 16
2517 EG Den Haag, Nederland
Puh. +31-70-346 9754, sanomat.haa@formin.fi
English | Nederlands | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Maatiedosto Alankomaat

EU-politiikka

EU-politiikka

Alankomaat liittyi Euroopan teräs- ja hiiliyhteisöön vuonna 1951 ja Euroopan talousyhteisöön vuonna 1957. Alankomaat otti käyttöön euron ensimmäisten maiden joukossa alkuvuodesta 2002.

 

Alankomaat yhtenä EU:n perustajajäsenenä on aktiivinen ja keskisuuri EU-maa. Alankomaiden EU-politiikka koki kuitenkin osaltaan kolauksen kesällä 2005 järjestetyssä kansanäänestyksessä, kun alankomaalaiset äänestivät EU:n perustuslakia vastaan. Keskustelu uuden kansanäänestyksen järjestämisestä jatkui Alankomaissa pitkään, mutta hallitus päätti syksyllä 2007 uudistussopimuksen ratifioimisesta normaalia parlamentaarista menettelyä noudattaen. Alankomaat ratifioi Lissabonin sopimuksen syyskuussa 2008.

 

EU-politiikassa hallitus kannattaa EU-yhteistyötä etenkin energia- ja ympäristöpolitiikassa, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa sekä sisäisessä ja ulkoisessa turvallisuudessa.

 

Yhteisen energia- ja ympäristöpolitiikan osalta Alankomaat toimii koko unionin edelläkävijänä ja on sitoutunut kasvihuonekaasujen vähentämiseen 30 prosentilla, nostamaan uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin sekä biopolttoaineiden osuutta 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä mikäli tietyt kaupalliset ja lainsäädännölliset ehdot täyttyvät.

 

Alankomaat kiinnittää suurta huomiota EU:n oikeus- ja sisäasioihin, sillä maahanmuutto, kansalaisten turvallisuus ja terrorismiin liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti esillä maan sisällä.

 

Alankomaiden ulko- ja turvallisuuspolitiikka nojaa transatlanttiseen yhteistyöhön. Alankomaat kannattaa vahvaa ja yhtenäistä ulkoista roolia Euroopan unionille, kunhan se ei tapahdu transatlanttisten suhteiden kustannuksella. Alankomaat on aktiivinen osallistuja unionin sotilaallisessa ja siviilikriisihallinnassa.

 

Alankomaat on perinteisesti suhtautunut myönteisesti EU:n laajentumiseen. Kielteiseen kansanäänestystulokseen kesällä 2005 vaikutti kuitenkin osaltaan EU:n jatkuva laajentumisprosessi. EU:n laajentumispolitiikan suhteen hallitus kannattaa jo annetuista sitoumuksista kiinnipitämistä ja niihin liittyvien ehtojen tiukkaa valvontaa.

 

Alankomaat painottaa EU-politiikassa läheisyysperiaatetta ja työnjaon selkeyttämistä. Nykyisen hallituksen ohjelmassa korostetaan EU:n merkitystä Alankomaille. Erityishuomiota saavat talouskysymykset, joissa Alankomaat kannattaa muun muassa tiukkaa budjettikuria.

 

TulostaLähetä

Tämän sivun sisällöstä vastaa Suomen suurlähetystö Haag

Päivitetty 17.1.2013

© Suomen suurlähetystö, Haag | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot