Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Visum - Finlands ambassad, Haag : Tjänster : Visum

FINLANDS AMBASSAD, Haag

Ambassade van Finland
Fluwelen Burgwal 58
2511CJ Den Haag, Nederländerna
Tel. +31-70-346 9754, sanomat.haa@formin.fi
English | Nederlands | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Visum

Varken nederländska eller övriga EU-medborgare behöver visum till Finland.

Efter att Schengen-avtalet trätt i kraft, beviljar ambassaden inte längre visum utom i undantagsfall. En person, som fått uppehållstillstånd av ett Schengen-land, kan röra sig fritt inom Schengen-området i högst tre månader, om denne uppfyller de almänna inresevillkoren.

Vid inlämning av ansökan erhålls alltid en behandlingsavgift.

Att söka ändring i visumärenden

Du kan begära omprövning av ett beslut om avslag, upphävande eller återkallande av visum (om du inte själv har begärt att visumet återkallas) hos den beskickning som har fattat beslutet. Anvisningar om hur man begär omprövning får du tillsammans med beslutet. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det datum då du tog del av viseringsbeslutet. Begäran ska göras skriftligen på finska eller svenska.

Ändring i ett omprövningsbeslut som har fattats av en finsk beskickning kan du i sin tur söka genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärsrätten gäller omprövningsbeslut som fattas efter den 1 april 2016. Besvärsanvisningarna får du tillsammans med omprövningsbeslutet. Besvärsskriften ska lämnas in hos den beskickning som fattat beslutet som sedan levererar besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvär ska göras skriftligen på finska eller svenska inom 30 dagar från det att du tog del av omprövningsbeslutet. Förvaltningsdomstolens rättegångsavgift är 250 euro.

I viseringsärenden som gäller EU-medborgares och deras familjemedlemmars fria rörlighet har den sökande besvärsrätt hos förvaltningsdomstolen utan att först begära omprövning hos beskickningen.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 11.4.2016


© Finlands ambassad, Haag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter