Direct naar inhoud
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Veelgestelde vragen - Ambassade van Finland, Den Haag : Diensten : Veelgestelde vragen

AMBASSADE VAN FINLAND, Den Haag

Ambassade van Finland
Fluwelen Burgwal 58
2511CJ Den Haag, Nederland
Tel. +31-70-346 9754, sanomat.haa@formin.fi
English | Nederlands | Suomi | Svenska |  | 
Font normaalFont groter
 

Veelgestelde vragen

Rijbewijs

Informatie over het verkrijgen van Finse rijbewijzen kunt u krijgen via Ajoneuvohallintokeskus (AKE) en via de politie in de gemeente waar u voor het laatst heeft gewoond. Informatie over het verkrijgen van een Nederlands rijbewijs is te krijgen via de Rijksdienst voor het wegverkeer, info: +31-598393330, 0900-0739.

Nationaliteit

Het behouden en verliezen van de Finse nationaliteit op 22 jarige leeftijd

De Finse burger, die ook een burger van een andere staat is, verliest automatisch de Finse nationaliteit op 22 jarige leeftijd, als hij/zij geen voldoende band met Finland heeft gehad.

Als voldoende band wordt gezien één van de volgende voorwaarden:

  • je bent in Finland geboren en je bent ingeschreven in een gemeente in Finland wanneer je 22 jaar wordt
  • je hebt in Finland of in een ander Noordeuropees land (Zweden, Noorwegen, Denemarken, IJsland) totaal 7 jaar gewoond vóór je 22ste verjaardag
  • je hebt in de leeftijd van 18-21 jaar een Fins paspoort gekregen
  • je hebt tussen je 18de en 21ste militaire/civiele dienst in Finland verricht
  • je hebt tussen je 18de en 21ste aan de Finse ambassade in het buitenland of de gemeente (maistraatti) in Finland bekend gemaakt dat je je Finse nationaliteit wilt behouden. Deze kennisgeving kan in vrije vorm per brief toegezonden worden aan één van deze instanties. Je kan deze kennisgeving niet aan de honorair consulaat zenden. Mocht je de kennisgeving schriftelijk doen, dan moet je handtekening gelegaliseerd worden (door twee getuigen of via een officiele instantie). Daarnaast is het goed om bijv. een kopie van je paspoort te zenden (ook voor echt verklaard door twee getuigen of via een officiele instantie).

Meer informatie via Finse Immigratiedienst

Het invoeren van honden en katten uit EU-landen naar Finland

Informatie over het invoeren van huisdieren kunt u via de internetsite van Evira krijgen.

Douanevoorschriften van Finland

Informatie over het invoeren van auto's, drank etc. kunt u via de infoservice van de Finse douane vinden.

Dienstplicht in Finland

Volgens de Finse wet is elke Finse man dienstplichtig. De dienstplichtige kan oproep voor de dienstplicht van zijn 18de tot zijn 30ste kunnen verwachten.

De Finse wet op de dienstplicht is op 1 januari 2008 veranderd. De dienstplichtige heeft geen plicht om naar de keuring voor de militaire dienst te komen als hij ook een andere nationaliteit heeft en zijn woonplaats de laatste zeven jaar ergens anders dan in Finland is geweest. Het districtbureau zendt hierover een mededeling aan de dienstplichtige, die volgens het bevolkingsregister aan deze voorwaarden voldoet. De dienstplichtige die op grond van meerdere nationaliteiten een vrijstelling heeft gekregen, kan echter voor de militaire dienst aangewezen worden, als hij met een leeftijd onder de 30 jaar verhuist naar Finland en hij de militaire dienst niet in een ander land heeft vervuld.

De zaken betreffende de dienstplicht worden in Finland bij districtbureaus behandeld. De dienstplichtige behoort tot het district waar hij het laatst heeft gewoond of wat zijn stemgemeente in Finland is. Het is belangrijk, ook voor de zaken betreffende de dienstplicht, dat de dienstplichtige de actuele adresgegevens aan de Finse autoriteiten doorgeeft.

Meer informatie: http://www.mil.fi/english

Registreren en rapporteren van wijzigingen aan het Finse bevolkingsregister

Het inschrijvingsformulier en alle bijlagen dienen per post worden bezorgd aan de eenheid van Pietarsaari, adres: Länsi-Suomen maistraatti, PL 26, FI-68601 Pietarsaari.

Daarvoor moet het formulier “Aangifte van geboorte van een Fins staatsburger in het buitenland” of “Aangifte van huwelijk van een Fins staatsburger in het buitenland” ingevuld worden. Het invullen moet zorgvuldig gebeuren. Bij een geboorteaangifte moeten de eventuele andere nationaliteiten ook vermeld worden. In het bevolkingsregister kan slechts één moedertaal vermeld worden. Het is aan te raden om bij de adresgegevens ook een telefoonnummer en/of een e-mailadres te vermelden, zodat de registratiebeambte contact kan opnemen voor eventuele extra informatie.

Voor de registratie zijn de volgende documenten nodig:

  • een origineel uittreksel uit het geboorte- of huwelijksregister, voorzien van een apostillestempel. Het uittreksel moet in het Engels gesteld zijn of officieel vertaald te zijn in het Fins of Zweeds. Het uittreksel is te verkrijgen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren of waar het huwelijk is gesloten, het apostillestempel bij de rechtbank.
  • voor de registratie van een andere nationaliteit van een kind moet een bewijs van de nationaliteit van het betrokken land bijgevoegd worden. Dat kan bijvoorbeeld een kopie van de buitenlandse pas van het kind zijn of een uittreksel uit het Nederlandse bevolkingsregister (de internationale meertalige versie), voorzien van een apostille, waaruit de nationaliteit blijkt
  • als er sprake is van een kind dat buiten het huwelijk is geboren en het vaderschap in Nederland is erkend, kan de erkenning ook in Finland worden geregistreerd. Voor de akte van erkenning is een apostillestempel nodig en de akte moet door een beëdigde vertaler in het Fins, Zweeds of Engels zijn vertaald. Neem contact op met de ambassade voor informatie.
  • kopiën van de paspoorten van de ouders/echtelieden

Formulieren:

pdfIn het buitenland geboren Fins staatsburger

pdfIn het buitenland getrouwd Fins staatsburger

pdfIn het buitenland geregistreerd partnerschap

Biometrische paspoorten

Informatie over biometrische paspoorten kunt u krijgen via het ministerie van binnenlandse zaken.

Print deze pagina

Dit document

Bijgewerkt 30-8-2018


© Ambassade van Finland, Den Haag | Over deze site | Contact