Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Konsulära tjänster - Finlands ambassad, Haag : Tjänster : Konsulära tjänster

FINLANDS AMBASSAD, Haag

Ambassade van Finland
Groot Hertoginnelaan 16
2517 EG Den Haag, Nederland
Tel. +31-70-346 9754, sanomat.haa@formin.fi
English | Nederlands | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Konsulära tjänster

OBS! Från och med 1.9.2015 sköts kundtjänsten i Finska ambassaden i Bryssel.

Ambassadens konsulära avdelning betjänar finska medborgare, som bor i Nederländerna, i officiella ärenden såsom pass-, notarie-, familje-, äktenskaps-, medborgar- samt värnpliktsfrågor. Konsulära avdelnigen hjälper nödstälda finska medborgade samt i Finland varaktigt bosatta utländska medborgare, ger allmän information om myndigheternas tjänster i Finland samt ger inresetillstånd för utlänningar. Ambassaden ordnar dessutom förhandsröstningar av finska val.

Övrig information finns att hämta på utrikesministeriets hemsida.

Prisen på konsulära tjänster

Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1173/2005) är given den 21 december 2005.

  • Notariella tjänster 30,- (=notaaripalvelut)
  • Inhämtande av handlingar eller adressuppgifter om personer i Nederländerna
    • Släktutredningar 100,-
    • Inhämtande av andra handlingar, anhållan om befolkningsdatasystem- och adressuppgifter 80,-
  • Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd 40,-
  • Delgivning av rättegångshandlingar eller andra handlingar utomlands 100,-

Kundbetjäning

Ambassadens konsulära avdelning ligger på Groot Hertoginnelaan 16, 2517 EG Den Haag och är öppen för allmänheten mån-fre kl. 9.00-12.00, tel. +31-(0)70-3469754, fax +31-(0)70-3107174. Vid brådskande konsulära fall utanför dessa tider, kan man kontakta utrikesministeriets journummer +358-9-16055551. 

© Finlands ambassad, Haag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter