Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

De första skedena av Finlands diplomatiska representation i Nederländerna - Finlands ambassad, Haag : Ambassaden : Historik

FINLANDS AMBASSAD, Haag

Ambassade van Finland
Fluwelen Burgwal 58
2511CJ Den Haag, Nederländerna
Tel. +31-70-346 9754, sanomat.haa@formin.fi
English | Nederlands | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

De första skedena av Finlands diplomatiska representation i Nederländerna

Nederländerna erkände Finland 28.1.1918, enbart två månader efter att Finland blivit självständigt (6.12.1917). Senaten beslutade den 14 augusti 1918  att utnämna den finska sändebud i Berlin Edvard Hjelt att representera den finska regeringen också i Nederländerna. Minister Erik Ehrström anlände till Haag i juni 1919 som Finlands tillfälliga representant till Nederländerna. Från och med hösten 1919 fungerade Yrjö Saastamoinen som Finlands första chargé d'affaires i Haag. Han hörde till den berömde trä- och sågindustrisläkten från Kuopio och därmed blev intressena för Finlands viktigaste exportindustrigren väl bevakade i Nederländerna. Hans äldre bror Armas Saastamoinen var Finlands ambassadör till Haag under åren 1926 - 32, visserligen ackrediterad från London.

Före andra världskriget var Finland representerat på lokal nivå av en chargé d'affaires, medan ambassadören var akkerditerad från annan ort. År 1933 var ambassadören ackrediterad från Oslo och två år innan andra världskriget bröt ut från Bryssel. Tysklands anfall mot Nederländerna tvingade Finland att stänga sin ambassad sommaren 1940. Haag var en av Finlands totalt 24 beskickningar, som var tvungen att stänga sina dörrar under andra världskriget.

Den första residerande ambassadören utnämndes till Haag år 1947. Det var Asko Ivalo, en av de mest legendariska diplomaterna i Finland. Hans gemål Mielikki Ivalo är för sin del känd för sina memoarer. Nederländerna, som befriades från den tyska ockupationen två år före Finland, var under vinterkriget en av Europas främsta donatorer av humanitär hjälp till vårt land. Förutsättningarna för relationernas vidareutveckling var sålunda goda.

Redan före kriget hade Finlands och Nederländernas relationer dominerats av handel, sjöfart och kultur. Samma trend fortsatte efter kriget. Relationerna utvecklades stadigt  trots att ländernas utrikespolitiska riktlinjer var mycket olika. Nederländerna förankrade sin politik i NATO och EEC, vilka den var med om att grunda. I Finland hade man valt att följa neutralitetspolitik. Som en följd av intensiva handelsrelationer erbjöd sig för Finland ett utmärkt tillfälle att följa Europas ekonomiska integrationspolitik även från ett nederländskt perspektiv. Speciellt viktigt för Finland under första skedet av handelsrelationerna var exporten av trä och trävaror. Nuförtiden är handelsutbytet betydligt mångsidigare och båda länderna hör till förgruppen inom bl.a. utveckling av informationsteknologi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 23.1.2018


© Finlands ambassad, Haag | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter